Mediation is een effectieve manier van conflictbemiddeling, waarbij partijen professioneel worden begeleid bij het oplossen van hun geschil.

Bij een sluimerend conflict dat elk moment kan escaleren, kan het goed zijn pas op de plaats te maken en een onafhankelijke mediator in te schakelen om erger te voorkomen.

Soms is de situatie zo verhard, dat er al sprake is van een conflict. Met hulp van een neutrale derde kan de communicatie weer op gang komen en wordt een constructieve dialoog mogelijk.

Rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen, begeleidt de mediator u in de onderhandeling naar nieuwe afspraken.

Mediation is zinvol als beide partijen de bereidheid en de moed hebben om met open vizier met elkaar in gesprek te zijn. De deelname is vrijwillig.

Blom Psychologen PhD biedt de bemiddeling o.a. aan op haar coachingslocatie Kunsthof de Heuf in Buren (centraal gelegen – nabij A2/A15 – met hotel).

 

Kunsthof de Heuf

Kunsthof de Heuf